Sample Image
Wielu przemieniło się w rośliny i drzewa. Ztąd to poszło, bez wątpienia, ie Egipcyanie czcili rośliny i zwierzęta.
Jeden tylko Bachus nie dzielił boiaźni z innymi bogami, bo w postaci lwa, bił się przy boku Jowisza, który nakoniec zabił piorunem strasznego _Tyfoe.
_Olbrzymi, którzy w potyczce nie poginęli, zostali strąceni do piekieł.
Ziemia zmyła się ich posoką, i utworzyła nowy rodzay ludzi, którzy złośliwi, i chciwi rzezi nie odchodzili od swego rodu.
Od tego czasu pokóy panował w niebie, ktory iednak zakłócony został przez śpisek uczyniony od _Junony, Minerwy _i _Neptuna.
_Zamiarem ich było, poniżyć Jowisza, a złączeni razem mieli bydź panami tego boga, możeby to i przyszło do skutku, gdyby Tetys nie przyprowadziła _Briareusza, który _strącony w
czasie bitwy na morskie odmęty, miany był za bóstwo morskie: straszydło to umieściło się przy boku Jowiszowym, na widok iego taka boiaźń ogarnęła sprzysiężonych, że nie mogli
przywieść do skutku swoiego zamiaru. Pan bogów uczynił _Briareusza _iednym ze, swych poufałych.
Jowisz za poradą bogów, zatopił cały rodzay ludzki, wyiąwszy _Deukaliona _i _Pyrrę, _których przez litość zachował.
Po potopie ci dway małżonkowie dowiedzieli się od wyroczni Temis, że dla zaludnienia ziemi trzeba im było rzucać przez głowę kamienie; uczynili to, a kamienie rzucone od Deukaliona
stawały się mężczyznami, rzucone zaś od Pyrry niewiastami.
_Prometeusz _syn Jafeta ulepił z białey gliny kilka posągów, zupełnie do ludzi podobnych, chcąc przez to zrównać się z Jowiszem; a dla ożywienia onych, ukradł ogień z wozu
słonecznego, wszedłszy do nieba przy pomocy Mi nerwy, i ukrył go w roślinę _ferula.
_
Władzca olimpu rozgniewany tą iego śmiałością, przykazał Wulkanowi, aby go przykuł do góry Kaukazu, i postawił sępa, który mu szarpał coraz odrastające wnętrzności.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>