Sample Image

_ Eneasz _syn _Anchizesa _i Wenery, całość swoię poruczył opiece matki, ta ochroniła go od ciosu Greków i od płomieniów pożerających _Illion.
_Xiąże ten zaślubił _Kreuzę _córkę Pryama. Wyszedł z Troi, trzymając za rękę syna swego _Askaniusa _i niosąc na barkach _Anchizesa_, który zabrał z sobą bogi domowe.
Ten starzec zadraśniony piorunem, stał się niedołęgą, zato, iż się szczycił tem, że miał względy u Wenery. Eneasz uciekając posłyszał szelest i skrył się w gęstwinę lasu.
Kreuza szła za nim o podal, a widząc niepodobieństwo znalezienia męża, wróciła się. Cybela zrobiła ią swoią kapłanką.
Eneasz przybył do Sycylii, gdzie utracił oyca.
, Odprawiwszy dwa igrzyska na cześć iego, zstąpił do piekieł, pod przewodnictwem Sybilli, i za łaską rószczki złotey, którą oddał w podarunku Prozerpinie.
Placek zrobiony w tym celu uśpił Cerbera, a bohatyr przyszedł przed Anchizesa, od którego, o przyszłych swoich potomkach dowiedział się.
Błąkał się długo, będąc celem nieubłaganego gniewu Junony; wytrzymawszy naygwałtownieysze i nayokropnieysze nawałnice, przybył naresztę do Włoch, gdzie go wzywało
przeznaczenie.; Miał tam krwawą woynę;
zabił_ Turnusa _swego rywala na pojedynku, i zaślubił _Lawinią, _córkę króla _Latinusa.
_Od Eneasza początek swóy wywodzili Rzymianie, czcili go pod imieniem _Jupiter, indigetus, _powiadając, że Wenus wyrobiła dla niego nieśmiertelność.
Syn iego _Askanius _założył miasto Albę.
Poetowie mówią, że w czasie niepewnych swoich podróży, Eneasz przylądował do Kartaginy, gdzie go Dydona mile przyjęła, lecz kiedy przymuszony był ią opuścić, ona z żalu
śmierć sobie zadała.
Ta monarchini żona _Sychcusza _króla Tyru musiała uciekać ze swego państwa, aby uchronić się skutku zbrodniczych zamysłów _Pigmaliona _swojego szwagra, zabóycy iey męża.
LOS NAYSŁAWNIEYSZYCH WODZOW GRECKICH PO WZIĘCIU TROI.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>