Sample Image
Czuły na iego żądania, Pryam zostawia go przy życiu i pyta o przeznaczeniu konia, i o przyczynie, iaka przywiodła Greków do wybudowania ogromu nad proporcyi; _Synon _mu odpowiada,
ze _Kalchas _to doradził na ten koniec, aby Trojanie nie mogli wprowadzić w swe mury tego gmachu, któryby ich protegował, lub ażeby ściągnęli na siebie gniew Minerwy, za zniszczenie
ofiary iey poświęconey.
Oszukani tą chytrą mową, Trojanie śpiesznie rozprzestrzenili wejście do miasta, rozbijając mury, dla wprowadzenia tego kolosu.
Próżno _Laokoon _kapłan _Neptuna, żądał _ich wstrzymać od tego: los tego nieszczęsnego oyca, którego dzieci pożarte były od dwóch wężów przybyłych z Tenedos_, _które
pożarły go samego za to, ie chciał ie ratować, były powodem Trojanczykom do sądzenia, że Minerwa ukarała go zato, iż uderzył dzirytem w bok konia; napróżno _Kassandra
_przepowiadała nieszczęścia mające nastąpić: nie wierzono iey przepowiedzeniom.
Odebrała ona od Apollina (który chciał ią sobie zaślubić) dar przepowiadania przyszłości; lecz kiedy mu odmówiła, bożek rozgniewany, przyobiecał że przepowiadania iey w
śmiech będą obracane.
Kiedy podług zamysłu zdradliwego _Timetesa_, i wbrew radom naymędrszych ludzi, wprowadzono konia w mury Troi, mieszkańcy popiwszy się złożeni snem spoczywali, mając się za
bezpiecznych: Synon w nocy otwiera bok, konia, zkąd wychodzą. Grecy uzbrojeni, wewnątrz znaydujący się. Ci dają hasło swym towarzyszom, którzy wchodzą do miasta.
Wszystko iest w ogniu i we krwi. Trojanie napróżno starają się uzbroić towarzyszów w męztwo: wszyscy giną w ogniu i z rąk nieprzyjacioł.
_Hekuba _z córkami uciekła pod bogi domo_we_, i przymuszała Pryama, aby iey nie odstępował, chcąc razem umrzeć.
_Polites _naymłódszy syn królewski raniony od _Pyrrusa, _wyziewa ducha u nóg rodzicielskich.
Pryam nie mogąc się przezwyciężyć nagania Pyrrusa o ten postępek: ten rozjuszony, porywa go za włosy i zabija na ofiarę u nóg ołtarza, na ciele syna krwią, zbroczonem.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>