Sample Image
_Chryzes _kapłan, Apollina przybył dla odsyskania swe_y córki Chryzeidy _wziętey w niewolą po oblężeniu Teb; Agamemnon:, któremu ona dostała się w podziale, nie_ _chciał iey
wydać. Apollo, mszcząc się za swego naywyiszego kapłana, zesłał na woyska greckie, straszną zarazę, która trwajla dopóty, aż póki _Chryzeis _oycu nie była wróconą.
Agamemnon rozgniewany na Achillesa za to, że mu to surowo wymawiał, wykradł u bohatyra niewolnicę imieniem_ Bryzeis.
_Achilles gniewem, obruszony, wrócił do swego namiotu, i nie chciał więcey bić się ze strony Grekowi.
Odtąd Trojanie odnosili wielkie korzyści: Hektor omało, niespalił całey flotty greckiey; Xant, Simois, Skamandr, zmazali się _swoją _krwią.
Nakoniec _Patrokles _nie mogąc nakłonić Achillesa, swojego przyjaciela do bitwy, bierze iego woysko, i idzie walczyć z Hektorem. Xiążę ten zabija go i bierze iego zbroją.
Syn Tetydy uwiadomiony, o śmierci przyjaciela, poprzysięga zemstę, i idzie napaśdź Hektora.
Po bitwie, klórey los wahał się na obie strony, zabija nieprzyiaciela, a zacierając sławę zwycięztwa, okrucieństwem, u wiązuje, martwe-ciało przeciwnika do wozu, i wlecze one
trzykroć wokoło murów Troi. Zmiękczony prośbami Pryama, oddaje mu ciało nieszczęśliwego syna, i sam leje łzy nad niedolą starca.
Miłość iaką Achilles powziął ku _Polixenie_ córce Pryama_, _stała się przyczyną iego śmierci i spustoszenia Troi.
Bohatyr grecki otrzymuje rękę królewney, i niż poprzysięga iey wieczną miłość, kiedy ugodzony od Parysa wpięte, pada martwy u nóg ołtarza.
Powiadają, że sem Apollo naprowadził strzałę Parysa.
Ten iego postępek, obudza w Grekach żądzę pomsty śmierci Achillesa, i nakłania do złączenia się.
Jedna ich tylko wstrzymuje.
zawada:_ nie _dostawało im strzał Herkulesa które posiadał _Filoklet.
_Bohatyr ten poprzysiągł odbierając ie, _ie _nigdy nie odkryje mieysca gdzie były ukryte.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>