Sample Image

_Antygona _chciała zebrać smutne ostatki brata swego Polynika; lecz _Kreon _wstąpiwszy na tron kazał ią zamknąć w wiezieniu, gdzie ta nieszczęśliwa życie sobie odebrała.
_Hemon _syn _Kreona _iey narzeczony, przebił się z rozpaczy; a matka młodego Xiążęcia, nie mogąc przeżyć syna, śmierć sobie zadała.
WOYNA TROJAŃSKA.
_Troja _stołeczne miasto Troady, leżało w części Frygii, naybliższe Bosforu Trackiego, zwanego cieśniną konstantynopolską.
_Teucer, n_aypierwey, w niey panował, miał zięcia _Dardanusa _syna Jowisza i Elektry, który swóy kray Toskaniią opuścił, a poszedł pomagać _Teucerowi _budować miasto Troję.
Po nim nastąpił _Erichtonius_, i zostawił koronę synowi swoiemu _Trosowi, _który dał imię całemu narodowi.
_Tros _miał trzech synów: _Ganimede-_
_sa, _której Jowisz uniósł, _Assarakusa, _który nic nie uczynił godnego pamięci, i _Illusa, _z którego woli, Troi dano imię _Illionu.
_Pod _Laortiedonem _Troja zburzoną była od Apollina i Neptuna: samego monarchę zabił Herkulek i uwiódł mu syna.
imieniem _Podarcesa, _odtąd _Pryamem _zwanego, to iest; odkupionym, iakoż w rzeczy samey go wykupiono.
Posadzony na tronie przodków _Pryam, _zaślubił _Hekubę, _z którey miał pięćdziesiąt dzieci.
Naysławnieyszymi z nich byli: _Hektor, Deifob_, wieszczek _Helenus, Polites, Polydor _i _Parys_, który stał się przyczyną nieszczęść swoiey Oyczyzny.
_Hekuba _rodząc iego, miała widzieć rozżarzoną głownię, wydobotą. z iey łona.
_Pryam _uwiadomiony od wyroczni, ie dziecie to będzie przyczyną upadku Troi, rozkazał ie zabić: lecz królowa kazała go tajemnie pasterzom wychować na górze Ida.
Tam to przyszły do niego trzy boginie: _Juno, Minerwa, i Wenus, _pytając, któreyby z nich przysądził wyższość i piękność. Trzymały iabłko z napisem: _dla naypięknieyszey.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>