Sample Image
" — "Jest to człowiek (odpowiedział_ Edyp_) dziecie pełza na rękach i nogach, dorosły człowiek chodzi na dwóch nogach; a stary bierze trzecią to iest kiy, którym, się podpiera.
" _Sfinx. _zwyciężony zniknął.
Zostawszy mężem _Jokasty, _miał z niey czworo dzieci, _Eteokla, Polynika, Antygony _i _Izmenę.
_
Kiedy zaraza grassowała państwo: pytana wyrocznia, odpowiedziała, ze bogowie żądają pomsty za cienie _Lajusa.
_Po długich wyszukiwaniach _Edyp _poznawszy, że sam był sprawcą tey zbrodni, na ukaranie wydarł sobie oczy; a źle uważany od poddanych, opuścił Teby złorzecząc synom, którzy
się przeciw niemu zanurzyli. Górka iego _Antygona _wzór miłości dziecinney, wiodła iego słabe kroki. _Edyp _udał się na górę _Kolchos _w blizkości Aten.
W mieście tem życie zakończył, gdzie go Tezeusz mile przyiął. _Jokasta _zaś odebrała sobie życie.
_Eteokl i Polynik _następcy tronu oycowskiego, aby nie rozdzielać państwa, zgodzili się panować naprzemian. Lecz _Eteokl _ukończywszy przeznaczone lata.
, niechciał bratu ustąpić korony, stądto wzięła początek owa sławna woyna u starożytnych.
_Tyrezias _sławny wieszczek, które, u Juno wzrok odebrała, przepowiedział zwycięztwo Tebańczykóm, ieżeli _Meneceus _syn _Kreona, _ostatni z familii królewskiey, poświęci życie
dla dobra powszechnego. Młody xiąże niewahając się uczynił z siebie tę szlachetna ofiarę.
_Potyni uzbroił_ Greków przeciwko swemu bratu.
Naysławnieysi wodzowie byli: Xiąże ten, _Adrast _król Argos, którego on sobie córkę zaślubił, T_ydeas _król Kalydenii _Kapaneas, Hippomedon, Amfiaraus _i _Partenopeas.
_Dają im nazwisko _siedmiu mężów pod Teby Adrast, _ogołocony z z tronu i ścigany od przy właściciela u dziada swego _Polyba _szukał schronienia.
On ieden tylko uniknął śmierci przed murami Tebów. Wodzowie ci idąc przeciw _Eteokla, _w lesie Nemeyskim przyciśnieni pragnieniem, prosili_ Hipsypyli _aby im ukazała zdróy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>