Sample Image
Kobieta ta przywykła do zbrodni, znalazła sposób namówienia iego córek, aby posiekawszy, go w kawałki, ugotowały w pewnem ziółku, powiadając, ie skoro to uczynią, wnet oyciec
ich od młodnieje. Potem natrząsała się z nieszczęśliwych, które do tyla były nierozsądne, ie dały wiarę iey zdradzieckim słowom.
Jazoir będąc w Koryncie, zakochał się w _Kreuzie _córce _Kreona, _i zaślubił ią sobie. _Medfa _posłała rywalce zatrutą suknią, która ią przywiodła o smierć.
w naysroźszych męczarniach. Spaliła pałac królewski, pomordowała własne dzieci, a sama: uciekła do Aten na wozie smokami ciągnionym.
Jazon przezwyciężył te wszystkie przeciwności.
Przebywszy kilka czasów błąkając się, zginął na resztę, przywalony ostatkami okrętu _Argo,_ w tenczas, kiedy pod nim u brzegu morza Spoczywał.
_Medea _zaślubiła _Egeusza, _z którego miała syna imieniem _Medus._
Skoro _Tezeusz, _poznanym był od oyca, _Medea _chciała go zgubić, lecz nie mogąc tego.
dokazać, udała się do kraju _Medya _zwanego, od imienia iey syna _Medusa, _którego z sabą uprowadziła.
KASTOR I POLLUX.
_ _
Jowisz dla podeyścia _Ledy _żony Tyndara przemienił się w łabędzia. Miał z niey _Polluxa _i _Helenę: Leda _w tymże czasie zległa _Kastora _i _Klitemnestrę.
_Te czworo dzieci urodziły się z dwóch iay; lecz ostatnie mając _Tyndara _za oyca nie i były nieśmiertelne iak pierwsze.
_Kastor _i _Pollux _tak się kochali między sobą, że słusznie zasłużyli na to, iż ich brano za wzór przyjaźni. Pierwszy celował w ieżdźeniu konno, drugi w boju kułakowym.
Zwyciężył w ieydney utarczce _Amykusa _syna Neptuna_, _uważanego za naystrasznieyszego owego czasu zapaśnika.
Uwolniwszy Archipelag od zbóyców, pomagali Jazonowi w odzyskaniu runa złotego. Wrócili potem do Oyczyzny i oswobodzili z rąk Tezeusza, siostrę swą. _Helenę.
_
Nieco późniey unieśli _Febeę _i _Ilairę, przeznaczone Lynceuszowi i Idasowi_: ci wzięli się do broni _w _celu pomszczenia krzywdy sobie wyrządzoney.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>