Sample Image
Niektórzy autorowie utrzymują, że odbywszy woynę z _Kastorem _i _Polluxem, _których siostrę _Hellę _uniósł, wygnany przez swych poddanych, przymuszony był uciec do _Chio, _gdzie
go król _Lykomed _zrzucić z wysokiey skały rozkazał, i że iego pamiątkę obchodzili potem Ateńczykowie.
JAZON I ARGOlYAUTOWIE.
_Jazon _był synem _Alcymedy i Ezoną, _który zrzucony został z tronu od _Peliasza _własnego brata. _Alcymeda _kazała Centaurowi _Chironowi_, aby wychował skrycie _Jazona.
_Ten korzystał z iego nauk, po ukończeniu których _Peliasz _zląkł się młodego Xiążęcia, i nie mogąc go zgubić przez szacunek dla ludu, podał mu myśl, póyścia po odzyskanie
_runa złotego, _pzzyrzekając oddać mu tron oycowski, ieźli dopełni przedsięwzięcia.
Runo to było _Eteasza _króla Kolchidy, który takim sposobem, stał się iego właścicielem.
Kiedy _Fryxus, _król _Atamaaów _był z _Hella, _swą.
siostrą u _Kreteasza _Joloków króla, _Demodice _żona tego xięcia powzięła miłość ku swemu synowcowi, niechcącemu bydź iey wzajemnym. Za co oskarżyła go iak Fedra Ilippolita.
Wtenczas zaraza niszczyć poczęła kray: a wyrocznia pytana, odpowiedziała, że inaczey nie ustanie, aż kiedy będą poświęcone na ofiarę ostatnie osoby z domu królewskiego.
_Fryxus i Hella _rozważywszy te słowa, uciekli, chcąc się uchronię od śmierci; kiedy znagła otoczeni zostali mgłą, potem ukazał się baran, który ich uniósł w powietrzu.
Przebywając morze _Helta _przestraszona hukiem bałwanów padła i utonęła w tem mieyscu, które się zowie _Hellespontem.
Fryxus _zaś przybył do Kolchidy, zabił Jowiszowi na ofiarę barana, który go oswobodził, a złote runo iego, zawiesił w lesie poświęconym na cześć Marsa.
_Jazpn _dla zaspokojenia _Peliasza _wsiadł na okręt nazwany _Argo, _mający maszty z dębów dodpńskiego lasu, i przyrzekł powrócić.
Towarzysze iego _Ar gonautowie _byli rycerze naystawnieysi podówczas w Grecyi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>