Sample Image
_Miłość _tryumf odniosła nad bohatyrem, i zatarła w nim odwagę.
Wkrótce uyrzano owego strasznego Herkulesa, zamieniającego maczugę na wrzeciono, i przędzącego u nóg _Omfali _królowey Lidyi.
Zaślubił _Megarę _córkę _Kreona.
K_iedy zstąpił do piekieł, _Lykus _przywłaszczył tron Tebeyski i chciał przymusić Megarę do oddania sobie ręki.
Herkules zabił go: za c_o Jun_o natchnęła bohatyra takim upamiętaniem i zapalczywością, że niewinnie zabił swą żonę i dzieci.
_Dejanira _uwiodła go swomi wdziękami; lecz musiał się rozprawiać z _Achelousem sta_rającym się o iey rękę.
Ten nierównie był straszniejszym, bo mógł przybierać rozmaite postacie.
Przemienił się raz w węża, znowu w wołu, lecz był zwyciężonym: Herkules ieden mu róg wyłamał i oddał wtedy, kiedy ten dał mu w zamianę róg obfitości.
Herkules wiodąc _Dejanirę _zatrzymał się u brzegu rzeki _Ewenu_, niewiedząc iakby ią przebyć Centam _Nessus _obowiazał się przenieść xiężnę: lecz kiedy był iuz w wodzie,
Herkules postrzegł, że chciał mu ią_ _unieść, i rozgniewany przebił go strzałą.
_ Nessus _konając dał Dejanirze koszulą we krwi zbroczony która była nayokrutniejszą trucizną, i dodał, że skoro ią Herkules włoży, nigdy dla mey niebędzie niewiernym.
W kilka czasów Dejanira mając Jolę w podeyrzeniu o miłostki z bohatyrem, posłała nieszczęsnemu zgubny prezent, dany sobie od przewrótnego Centaura.
Skoro ią włożył Herkules, wnet go żarliwy ogień pożerać począł, strasznieyszy jad rozlał się po wszystkich pyłach.
Chciał ią zdiąć, lecz wtedy [tekst nieczytelny] sobie kawałami mięso. Rozgniewany cisnął skałę _Lykasa_, który mu ią przyniósł.
Rzucił na żonę okrutne przekleństwa; a sam niemogąc, uniknąć niechybnie nastąpić mającęy, śmierci, skoczył w płomienie; zleciwszy, pierwey _Filokletowi _swemu przyiacielowi,
aby owe to straszne strzały ukrył przed wszystkimi.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>