Sample Image
_Pigmeyczykowiw _mieszkańcy Libii łokieć tylko wzrostu mający, znalazłszy Herkulesa śpiącego, rzucili się nań w gromadzie chcąc go ciżbą zwyciężyć; lecz bohatyr włożył
ich do lwiey skóry i zaniósł Eurysteuszowi.
Herkules połączył Ocean z morzem śrzódziemnem, rozdzielając góry _Kalpe i Abyla, _gdzie uczynił przesmyk Gibraltarski.
Góry te zwane były _kolumnami Herkulesa _i miały wyryty przez samego bohatyra, ten napis: _Non plus ultra.
_
_Laomedon _obiecał mu przednie konie, ieśliby ocalił iego córkę _Hezionę _na pożarcie straszydłu morskiemu przeznaczoną, dla zaspokojenia Neptuna i Apollina, Bohatyr uczynił
zadosyć iego żądaniom, lecz zawiedziony iego samego zabił, Troję zburzył, a Hez_ione Telemonowi _zaślubił.
Przybył do _Admeta _Tessalii króla, którego znalazł w wielkim smutku.
_Alcesta _żona iego uwiadomiona, że zbliżał się moment rzucenia się w przepaść (gdzie corok rzucano iednego Tessaliyczyka) sama w nię wskoczyła wyręczając męża.
Herkules powtórnie zstąpił do królestwa cieniów, oswobodził Alcestę i oddał mężowi, przykuwszy śmierć u drzwi piekielnych więzami dyamentowemi.
_Emathion, Erginus_, _Hippokoon _padli pod iego ciosem, równie iak _Erix _syn _Butesa _i Wenery, którego w zapasach zwyciężył.
Wyzwany od _Cyknusa _syna Marsa i _Pelopei _zwyciężył przeciwnika, lubo wspomaganego od Marsa.
Wszczęła się walka między Herkulesem i bogiem woyny, na którey iak, powiadają, drugi był ranionym. Jowisz przymuszony był uderzeniem piorunu rozłączyć biiących się.
Monarcha bogów chciał się ze swym synem spróbować, i w tym zamiarze wziął postać atleta, lecz go Herkules poznał, i zwycięztwo mu przyznał:
Ustanowił na cześć oyca _gry
olimpijskie _które się co cztery lata odprawowały, Wyobrażają Herkulesa, inaczey _Alcydem _zwanego, w postaci człowieka srogiego, okrytego lwią skórą i uzbrojonego maczugą.
Zwycięzca tylu potworów, tyłu strasznych zbóyców, zwyciężonym był nareszcie, lubo przez naymnieyszego, naywięcey iednak mogącego bożka.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>