Sample Image
Dają iey skrzydła; w iedney ręce trzyma wieniec laurowy i oliwny, a w drugiey palmową gałąź.
Wolność, wyobrażają iako kobietę w bieli ubraną, trzymającą w iedney ręce berło, a czapkę w drugiey.
Przy niey daje się widzieć kot ze skruszonem iarzmem,
Ubóztwo, odziana w łachmany, z twarzą bladą i wyschłą. Mienią ią bydź córką _Zbytku _i _Uporu._
Plutus, bożek bogactw.
Slepy i kulawy, nie rozpoznawał tych, którzy naysłuszniey powinni odbierać od niego łaski, szedł bardzo powoli do ludzi poczciwych. _Plutona _mienią bydź takoż bożkiem bogactwa.
Opatrzność, malują w postaci poważney i skromney niewiasty, trzymającey róg obfitości, ze wzrokiem wlepionym na glob, nad którym zawiesza koło.
Roztropność, trzyma źwierciadło wężami otoczone.
Sen syn Ereba i Nocy w pałacu, do którego wniyście nie iest widome, a gdzie promnienie słoneczne nigdy nie dochodzą.
Rzeka _zapomnienia _płynie przy iego pałacu; tam on spoczywa na miękkim puchu, otoczony czarnemi firankami.
Przy sobie ma głównego ministra _Morfeusza, _trzymającego w ręku makową roślinę, który często miany bywa za samego Sna.
Nad łóżkiem tego bożka ulatują pocichu sny, ze skrzydłami niedoperzów, z których każdy ma udzielny obowiązek.
Przełożone nad sprawdzającemi się marzeniami, wychodzą przez drzwi rogowe; te zaś, które dają nam tylko fałszywe wyobrażenia, wychodzą przez drzwi z kości słoniowey.
Terminus, bożek do którego należało pilnowanie granic_, _wyobrażanym był w postaci skorupy lub kamienia, albo pnia do połowy w ziemię wkopanego.
Bożek milczenia nazywał się _Harpokrates, _albo _Sygalion. _Malowany bywa w postaci młodzieńca do półowy nagiego, trzyma w iedney ręce róg, a drugiey palec na ustach.
Sława, straszydło skrzydlate, z postacią obmierzłą i olbrzymią; ma sto uszu, i tyleż gąb i głosów, biegając wszędzie, nie przestaje ogłaszać prawdy i kłamstwa, niemogąc
się uciszyć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>