Sample Image
Lecz zapomniawszy przeszkodzić mu starzeć, wkrótce uyrzała swego ulubionego rnęża, tracącego ruchawość. Ten sprzykrzywszy nieznośne życie, przemieniony został w bociana.
Cztery żywioły: Ogien, Powietrze, Ziemia i Woda były czczone u rozmaitych narodow.
Wiara czyli Rzetelność, miała świątynie, kapłanów i odbierała ofiary, które były nayczystsze, bo odprawowały się bez przelania krwi, a kapłani ubrani byli w białe sukni.
Dwie ręce ściskające się były emblematem _wiary. _Wyobrażają tę boginię W bieli ubraną, ściskającą rękę.
Fortuna, była ślepa i łysa, zawsze stojąca, ze skrzydłami u nóg, z których iedna stała na kręcącem się ustawnie kole, a druga na powietrzu.
Okazya przełożona nad przyiaźnemi momentami, wyobrażaną była prawie podobnie iak _Fortuna, z _tą tylko różnicą, że trzymała w iedney ręce brzytwę, a w drugiey zasłonę.
Czasem zaś malowano ią biegającą po ostrzach bez uszkodzenia.
Nadzieia, córka _Sna_, a siostra Śmierci, w postaci młodey nimfy wdzięcznie się uśmiechającey, i uwieńczona młodociannemi kwiatami.
Czasem wyobrażano ią w postaci piękney kobiety wspartey na kotwicy.
Zazdrość, blada, chuda, cery żółtey i siniey, z wydartemi oczami, z zębami rdzą ociągnionemi.
Karmiąca się trucizną.
Niezgoda, z rozczochranemi włosami, trzyma pochodnię w iedney, a węże w drugiey ręce.
Nemezys, córka _Jowisza i Potrzeby, _karała złośliwych, a szczególniey niewdzięcznych.
Malowaną bywa ze skrzydłami: uzbrojona wężem i pochodnią, z koroną na głowie, zrobioną z_ _rogu ieleniego.
Godziny, córki _Jowisza _i _Temidy, _których iest dwanaście.
Miały Kościół w Atenach wybudowany od _Amfitryona._
Pokoy, oblicza przyiemnego i miłego.
Trzyma w iedney ręce mały posążek Plutusa, a w drugiey garść zboża, _róż i _gałązek oliwnych, godło obfitości iaką zwiastuje.
Zwycięztwo, w postaci młodey i żywey dziewczyny.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>