Sample Image
Dzieci wyhodowane przez jednego pasterza, natychmiast uwolniły swą matkę, a Neptun przywrócił iey wzrok.
_Ceixus _zginął podczas nawałnicy morskiey, _Alcyona _iego żona, na martwe ciało falami wyrzucone padłszy tak gorzko płakała, że Jowisz przemienił ią i iey męża w zimorodki,
ptaki, których gniazda, iak mówią, pływają po powierzchni morza, gdy to iest spokoyne.
KRÓLESTWO PIEKIEŁ
PLUTON.
_Pluton _trzeci syn Saturna i Cybeli dostał W podziale królestwo piekieł; pojął za żonę _Prozerpinę _córkę Cerery.
Wyobrażają go z koroną hebanową na głowie, z kluczem lub widłami dwózębnemi w ręku: wóz iego ciągniony jest czarnemi końmi.
Miał rozległe państwo, w niem pięć rzek znaydowało się: _Styx _obiegający dziewięć razy piekła, na który przysiągnąwszy bogowie musieli koniecznie dotrzymać danego słowa.
_Kocytus _utworzony z łez, które wylewają nieszczęśliwi zamknięci w Tartarze. _Flegeton, _toczący rozpuszczoną siarkę i palącą się smołę.
_Lete, _którey wody miały takę własność, _ie _kto się ich napił, odbierał własność zapomnienia rzeczy przeszłych. Nakoniec _Acheron.
_W tę rzekę przemieniony był xiążę tego nazwiska, a syn _zielni i słońca, _za to, że dostarczał wody wojującym przeciw Jowiszowi Tytanóm.
Kiedy Prozerpina ucięła włos fatalny, do którego życie ludzkie było przywiązane, wnet do iey królestwa poczęły przybywać dusze pod przewodnictwem Merkurego, gdzie znachodziły
_Charona _nieubłaganego starca, obowiązanego przewozić dusze ludzi pogrzebionych.
Ci zaś, którzy nie mieli sobie wyrządzoney tey czci, byli przez _Hekatę _zatrzymywani na brzegach Styxu, gdzie błąkali się przez lat sto.
Potrzeba było przynieść naymniey ieden obol (1) dla zaspokojenia chciwości przewoźnika, który bez tego nie przyymował nikogo na swą łódź.
Blizko Styxu był potwór tróygłówny na-
---------------------
(1).


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>