Sample Image
Jego święta zwane _Neptunalia _szczególnieyszy miały obrządek, gdyż pod czas ich, wszystkie konie i muły, Wolne od pracy, uwieńczone były kwiatami.
_Ocean_, uważany iako oyciec _rzek_, _strumieni _i źrzódeł, miał za żonę Tetydę własną swoią siostrę.
Ich dzieci _Norea _i _Dorys_, które się razem pobrały, wiele miały córek. Nimfy te maią rozmaite nazwiska, podług rozmaitych obowiązków.
_Nereidy _były nimfami morskiemi, przybrane w drogie szaty i kleynoty porzą płaszczyznę wód, towarzysząc wozowi Neptuna i Amfitryty.
_Najady _nimfy rzek i strumieni; młode i piękne, mają ramiona nagie, czoła różami uwieńczone, z rozpuszczonemi włosami: oparte są. _na _urnach, z których woda płynie.
_Trytonowie, _synowie Neptuna, do półowy ryby; a do połowy ludzie, pływali około wozu oyca swego.
Jedni dmąc w rogi zakrzywione, napełniali powietrze ich odgłosem chrapliwym, inni trzymali i kierowali cuglami.
Tetys córka Nereusa i Dorydy była tak piękną, że Jowisz, Neptun i Apollo spór wiedli o iey rękę, uwiadomieni zaś, ie dać miała życie synowi, który będzie mędrszym od oyca,
wszyscy odstąpili swoich zamiarów.. Ta zaślubiła _Peleja_, ale z niechęcią, gdyż on był tylko śmiertelnym. Miała wiele dzieci, które wszystkie w dzieciństwie wymarły.
Jeden tylko _Achilles, _przez czyny chwalebne stał się nieśmiertelnym
Nie bierzmy za jedno żony Peleja z Tetyda żoną Oceanu, a matką nimf, którą wyobrażają na okazałym wozie z
kąchy (tak jak mocarza wód ) ciągnionym przez Delfiny.
_Proteusz _pasterz Neptuna, z oyca _Oceanu, _a matki _Tetydy, _odebrał wnet po urodzeniu dar przepowiadania przyszłości_; _czynił to jednak z wielkim wysileniem, czemu, chcąc
zapobiedz, przybierał rozmaite postacie.
Pasterz _Arysteusz _udał się do niego dla poznania sposobu nagrodzenia straty, jaka poniósł na pszczołach, potraconych od nimf, w celu pomszczenia się za Eurydykę.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>