Sample Image
Korezus nie mogąc odebrać życia tey, którą kochał, sam się przebił, przez co wzruszył Kalliorę tak, ie ta porwawszy skrwawiony sztylet utopiła go w swem łonie dla ubłagania
popiołów kochanka.
_Dryope _arkadyiska nimfa, _za _wyłamanie gałązki drzewa lotus dla zabawki dziecka, została przemieniona w to drzewo przez Bachusa, któremu ono było poświęcone.
Zaledwie miała czas zawołać swoią siostrę dla przyięcia dziecka, aby to równie iak ona korą nie było obięte.
Przemienił się w winogronę, dla podeyścia _Erygony _córki _Ikariusza, _która powiesiła się odebrawszy wiadomość o śmierci oyca.
Ten dał napić się wina swym chłopom, którzy poczuwszy w głowie moc trunku, sądzili się bydź otrutymi, i niewinnie zabili Ikarynsza.
Jowisz suczkę, która zaprowadziła Erygonę na to mieysce gdzie iey oyciec był pochowany, przemienił w konstellacyą _kanikułą _zwaną, Ikaryusza w gwiazdę, którą, zowiemy
_pastuchem, _a Erygonę w koustellacyą _panny. _Postanowiono na pamiątkę Ikarytisza _igrzyska Ikaryiskie_, na których się kołysano.
Bachus zaślubił sobie _Aryanę _opuszczoną od Tezeusza na wyspie Naxos, a koronę tey xiężniczki umieścił w liczbie konstellacyy.
Obchodzono nadto, w niektórych miasteczkach Attyki, na cześć Bachusa święta _Askalies _nazwane; odprawowano ie skacząc przez balon skórzany powietrzem wydęty, kto upadł, był
celem powszechnego śmiechu.
Zabiiano na ofiarę Bachusowi srokę bo wino czyni nas niedyskrytnymi. Naycześciey kozła, bo to zwierze psuie winnice.
MERKURY.
Maia córka Atlasa, miała _Merkurego z_ Jowisza.
Powiadaią, że została przemieniona w gwiazdę, podobnie iak iey siedm siostr, zwane _Pleiadami, _które wszystkie są umieszczone na piersiach byka.
Merkury był posłańcem Jowisza, a czasem innych bogów; służył im z nieumordowaną gorliwością. Łatał chyżo za pomocą skrzydeł znayduiących się przy iego czapce i około stóp.
Musiał zapewne muzykę doskonale posiadać, kiedy swem graniem potrafił uśpić stóocznego Argusa.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>