Sample Image
głownie, a w drugiey _Tyrsy_, wrzeszcząc, po górach, biegały.
_Agave _córka Kadmnsa i Hermiiony, porąbała własnego syna _Panteusa, _za to, iż nie chciał bóztwa przyznawać Bachusowi.
Podczas Bachannaliów _Proknea _zemściła się krzywdy wyrządzoney swoiey siostrze _Filomeli, _którą _Tereusz _król Tracyi, a mąż Proknei pokochał, a chcąc to przed żona utaić,
zamknął ią w więzieni, i wyrwał ięzyk nieszczęśliwcy; lecz ona znalazła sposób doniesienia o tem.
swey siostrze, posyłaiąc iey sztukę materyi, na którey całe swoie nieszczęście wyhaftowała.
Proknea zaś syna swego _Itysa, _którego miała z Tereusza zamordowawszy, uczyniła z niego bankiet mężowi.
Ten dowiedziawszy się o tem ścigał ią wszędzie, lecz przemieniony został w koguta, Itys w bażanta, Proknea w iaskułkę, a Filomela w słowika.
Córki _Minei, _za to iż pracowały zamiast
_-------------------_
(1) 395 roku od założenia Rzymu, _N. T,_
obchodzenia świąt Bachusowych, w niedoperzów były przemienione.
_Likurg _Król Tracyi, za to, że okazywał wielką wzgardę dla Bachusa, iednym razem w takie wpadł obłąkanie, iż obcinaiąc winorośle, sobie nogi poucinał.
Trzy córki A_nniusa _Króla Delos otrzymały dar przemieniania wszystkiego za dotknięciem: iedna w wino, druga w oliwę, a trzecia w zboże.
_Agamemnon _chciał ie przymusić, aby szły na oblężenie Troi, lecz zostały od Bachusa przemienione w gołębice.
_Korezus _wielki kapłan tego bożka, zakochany w _Kalliroe _córce Kalydona; gdy ią uyrzał dla siebie nieczułą, skarżył się przed Bachusem: ten zesłał na Kalidończyków takie
piiaństwo, że szaleli prawie. Pytana wyrocznia odpowiedziała, że _Kalliroe lub inna na iey mieyscu, zabitą bydź powinna na ofiarę.
_Gdy się nikt nie chciał ofiarować, poprowadzono ią na ołtarz.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>