Sample Image

Wyobrażają Bachusa w postaci świeżego młodzieńca, prawie nago, okrytego tylko rysią skórą, czasem dodaią mu rogi. Jego włosy w pukle zwinięte ulatnia po barkach.
Czoło ma bluszczem uwieńczone, która roślina, iak mówią, rozpędza piiaństwo. _Cissus_, który umarł z upadniecie skacząc przed Bachusem, w tę został roślinę przemieniony.
Bożka wina maluią, inżto siedzącego na beczce, iuż nawozie ciągnionym tygrysami, na znak zapalczywości, iaką w nas sprawuie zbyteczne picie wina.
Otoczony iest muzykantami, i ludźmi puszczaiącymi się na uciechy, trzyma w ręku długi kiy, otoczony bluszczem i winogronami z szyszką borową na wierzchu. Kiy ten nazywa się _Tyrs_.
Odbywszy woynę z olbrzymami, w którey pomagał Jowiszowi, Bachus przedsięwziął wyprawę na Indów.
Szedł tam na czele mnóztwa meższczyzn i kobiet, niosących miasto broni, tyrsy i bembenki.
Dowódzcami tey wyprawy byli: _Pan _i _Lissus, _który dał, iak powiadaią, swe imie Luizytami, dzisieyszey Portugalii.
Zwycięzca wszystkich narodów, do których tylko obrócił swe kroki, przebył Egipt, gdzie wyuczył mieszkańców rolnictwa, sztuki uprawiania winnic, i robienia wina.
Kiedy się znaydował w Arabii pustey, umieraiąc prawie z pragnienia, wezwał Jowisza, ten mu w postaci baranka, ukazał zdróy czystey wody.
Wystawiono na owym mieysca, kościół dla monarchy bogów pod imieniem _Jowisza ammońskiego.
_Wszędzie stawiono świątynie dla Bachusa, oprócz Scytyi, gdzie miano za rzecz śmieszną oddawać cześć bóztwu sprawuiącemu obłąkanie umysłu.
_Origes _albo _Bachannalia, _na cześć Bachusa, odprawowane były iesienią z rozpustą pochodzącą z obłąkania.
Naprzód mężczyźni nie byli do nich przypuszczani: lecz nastopnie rozciągać poczęto te tajemnice, skąd powstały tak straszne nieporządki, że Rzym zupełnie ie zabrani! obchodzić.
(1) Kapłanki Bachantkami zwane, z rozczpchranemi włosami, okryte skórami tygrysów, trzymaiąc w iedney ręce.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>