Sample Image
_Tyzbea _przybyła pierwey, lecz przelękniona widokiem skrwawioney lwicy, uciekła i zgubiła swoją zasłonę, którą ta lwica poszarpała.
_Pyram _przyszedłszy, nie znalazł _Tyzbei _na umówionem mieyscu, a skoro znalazł iey zasłonę skrwawioną i poszarpaną, sądził, że iuż ona nie żyła, i z rospaczy życie sobie
odebrał. _Tyzbea _późniey przyszedłszy, gdy uyrzała Pyrama zabitego, podobnież się zabiła. Ich krew przemieniła kolor owóców morwowych, które były przedtem białe.
BACHUS.
Juno w postaci _Beroe _piastunki, radziła _Semeli _córce _Kadmusa, _a kochance swego męża, aby prosiła Jowisza, żeby się iey uka-
----------------------------
4.
_Piramidy egipskie_, które sobie na groby Królowi egipscy budować kazali.
5 _Posąg Jowisza Olimpiyskiego, _dzieło _Fidyasza._
6.
_ Ogrody wiszące, _i mury _babilonu, _na szerokości których, mogło się wygodnie sześć wozów rozminąć. Szacowne dzieło _Semiramidy.
_
zał w całey okazałości, i z piorunem w ręku.
Długo się bóg temu sprzeciwiał, ale przysiągłszy przez Styx (niezgwałconą dla nieśmiertelnych przysięgę) przymuszony był ią wypełnić, a Semela z całym pałacem w popiół
była obrócona; zaledwie Jowisz miał czas wydobyć z iey łona Bachusa, którego nosił zamknąwszy w swem udzie, aż do kresu dziewięciu miesięcy; potem kazał go tajemnie wychować
_Inai _córce Semeli, która staranie nad nim poruczyła godzinom i nimfom _Hyadom. _Nimfy te przemienił Jowisz w gwiazdy, aby uchronić od zemsty Junony.
Przymuszony unikać prześladującey bogini, Bachus zasnął dnia iednego pod drzewem, gdzie był napadniony od dwóygłównego węża, którego ocknąwszy się zabił maczugą.
Potem Juno zesłała na niego taką głupowatość, iż długi czas błąkał się po świecie niemogąc odzyskać rozsądku, aż wyuczywszy się taiemnic dobrey bogini.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>