Sample Image
Składano na ołtarzach tey bogini pierwsze ziemskie owoce, a zabiiano na ofiarę woły, barany, i ielenie.
Świątynia Dyany w lasku w _Aricium _miała tę szczególność: ze kapłan (którym był zawsze zbiegły niewolnik) powinien zabić swego poprzednika, i cieszyć się godnością, póki
sam od drugiego zabitym niebędzie. Dla tego ci kapłani byli zawsze uzbroieni.
Córka Latony, uważana iako xiężyc, miała włożony na siebie obowiązek oświecania niebios w czasie nocy; dla tego iey głowa ozdobiona iest xiężycem.
Kochała _Endymiona, _który był potem do nieba przyjęty, a stamtąd wygnany za uchybienie względów Junonie.
Jowisz skazał go na wieczny sen: w tenczas xiężyc opuszcza niebiosa dla szukania iego.
Zaćmienie xiężyca przywiązane było do odwiedzin, iakie ta bogini oddawała Endymionowi, a starożytni uważali ie za godło nieszczęścia.
Kościół Dyany w Efezie, policzony miedzy siedmią cudami świata, spalony był przez szewca imieniem _Erostrata, _w sam dzień urodzenia Alexaadra syna Filipa.
Dyana (iak mówią poetowie) przytomna była iego ugodzeniu. Chęć wsławienia swoiego imienia pobudką była Erostratowi do wykonania tego zamiaru.
Napróżno Efezanie zabraniali imie iego wymawiać, rozkaz ich był bezskuteczny, bo o nim wiadomość doszła, aż do naszych czasów.
------------------
Sześć innych cudów było:
1_.
Mauzoleum _grobowiec, który Artemizya Królowa karyi wystawiła Mauzolowi swemu mężowi.
2.
_Latarnia Alexandryiska, _była to wieża marmurowa, na wierzchu którey paliło się światło, dla przyświecania przechodzącym tą stroną okrętom.
3.
_Kolos Rodyiski, _statua miedziana, pomiędzy nogami którey, wchodziły okręta do portu. Statua ta była zrzucona, przez trzęsienie ziemi.
Przy tychto murach zginęli _Pyram _i _Tyzbea.
_Dway ci kochankowie, których połączeniu przeciwni byli rodzicy, umówili się zeyść się tam w nocy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>