Sample Image
_Faeton, _którego on miał z _Klimeny, _dnia iednego zelżony od _Epafusa _syna Jowisza i _Io_, który mu zarzucał, że nie był synem słońca, poszedł za radą matki szukać samego
słońca: bożek ucieszony iego widokiem, nierozsądnie przysiągł przez _Styx, że _uczyni wszystko na iego zadanie.
_Faeton _prosił go, aby mu pozwolił przez dzień ieden przewodzić wozem słonecznym.
Napróżno Febus się upierał, musiał pozwolić, lecz przewidział co miało nastąpić; bo konie nie uyrzawszy ręki zawsze, niemi kierującey, uniosły przewodnika o podał od
zamierzoney drogi. Już niebo i ziemia pogrążone były w powszechnych ciemnościach, kiedy Jowisz zabił piorunem zuchwałego Faetona i wrzucił do wód Erydanu.
_Cyknus _przyiaciel Faetona umarł z żalu, przemieniony został w łabędzia. _Heliady_
córki słońca, nie mogły przeżyć brata, przemieniły się w topole, a ich łzy w bursztyn.
Apollo strapiony po utracie syna, nie chciał iuż więcey wozem przewodzić, lecz ustąpił prośbom bogów i władzy Jowisza.
_Cyparys _faworyt Appolina strzelając z łuku, niechcąc zabił ulubionego ielenia, wielce przez to strapiony, chciał sobie życie odjąć, lecz uprzedzony został od Apollina; który
go zamienił w drzewo cyprysowe. Dla tego drzewo to, iest godłem żałoby.
Za zaniedbywanie ofiar, zesłał na pola kapłana _Krynis _niezmierne mnóstwo myszy, które potem wygubił, postrzegłszy, że się kapłan poprawił.
Wyobrażają Apollina w postaci pięknego młodzieńca, kiedy go maią za bożka poezyi, muzyki, i sztuk pięknych.
Białe włosy unoszą się mu po barkach, głowę ma laurem uwieńczoną, a w ręku trzyma lirę. _Parnas _góra w Focydzie zwyczajnym była mieyscem iego pobytu.
Czczono go szczególniey w Delos, Klaros, Patarze, mieyscach sławnych iego wyroczniami. Lecz w Delos była świątynia naysławnieysza.
Zbóyca _Forbas _zajął drogę do niey prowadzącą, a Apollo w postacii Atleta śmierć mu zadał.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>