Sample Image
Powiadają, że Herkules uwolnił nieszczęśliwego Prometeusza, i zabił iego okrutnego stróża.
Inni utrzymują, że go sam Jowisz oswobodził, w nagrodę tego co mu wyjawiły przepowiedzenia Park; podług których syn Tetydy miał bydź od oyca mocnieyszym.
To przepowiedzenie przeszkodziło Jowiszowi zaślubienia tey nimfy. Przez wdzięczność przyrzekł zawsze nosić na paleu mały kamyk z góry Kaukazu, osadzony w żalazney obrączce.
I ztąd to początek pierścieni.
Zazdrośni, że Jowisz sobie tylko samemu zostawił stwarzanie ludzi, bogowie zmówiwszy się utworzyli niewiastę, którą Wulkan ożywił, Wenus udarowała pięknością, Palłas
mądrością i umieiętnościami iey płci przyzwoitemi; Merkury dał wymowę i sztukę podobania się, Apollo wszystkie przyiemne umieiętności, Jowisz zaś darował iey puszkę, z
zaleceniem, aby ią zaniosła Prometeuszowi.
Ten obawiając się zdrady króla bogów, zabronił Pandorze odkrywać puszki, ktorą przyniosła: lecz iego brat _Epimeteus _mniey rostropny; chociaż przestrzelony, aby nie ruszał daru
Jowiszowego. Zaślubił sobie Pandorę, a przez ciekawość otworzył puszkę; w tyra momencie wszystkie złe z niey wypłynęło, i rozlało się po ziemi.
Nadaie tylko pozostała _Nadzieja._
Naywięcey mogący bóg, był podobnież naywięcey wyuzdany.
bo starożytni nie myśląc aby bóg miał bydź zupełnie doskonałym, przydawali do iego godności tak występki iako i cnoty ludziom tylko właściwe.
Dla przypodobania się boginiom ukazywał się w całym blasku swoiey chwały; aby zaś oszukiwać śmiertelne przybierał na się rozmaite kształty.
Wziął postać Satyra dla podeyścia A_ntyopy, _która stała się matka _Zetusa i Amfiona.
_Przemieniony w byka uwiódł _Europę _córkę Agenora króla fenicyi i przeniósł ią na grzbiecie przez morze, do tey części świata, którey ta Xiężna dała swoie imię.
Przemieniony w łabędzia oszukał _Ledę żonę Tyndara.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 Nastepna>>